Om VENI Metering

Eneas Energy med kjernevirksomheten Måling og Energiadministrasjon (Fellesmåling) har endret navn til VENI Metering fra juni 2019.

Selskapet beholder samme org. nummer og fortsetter å levere måling- og avregningstjenester til kunder og forvaltere.

Følgende selskaper inngår i konsernet:

VENI Metering AS

Org. nr. 980405540

VENI Metering AB

Org. nr. 556563-9308

VENI Energia Oy

Org. nr. 2840712-8

Sikrer energi til din bedrift