Miljøvalg

Flere av VENI Metering strømprodukter inkluderer Opprinnelsesgarantier; dette er en finansiell ordning som sikrer at det blir produsert samme mengde fornybar energi som kunden forbruker. Dette gir deg som kunde en mulighet å øke etterspørselen etter fornybar energi og gjøre det mer attraktivt for kraftprodusentene å satse på fornybar energikilder.

Dersom ditt kraftprodukt ikke inneholder dette fra tidligere er det mulig å bestille Opprinnelsesgaranti som et eget produkt. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Sikrer energi til din bedrift