Miljøvalg

Markedsendringene gjennom 2022, med bortfall av gassleveranser og nedleggelse av kjernekraftproduksjon i Europa, har ført til redusert produksjonskapasitet. Sammen med lavere produksjon fra både fra vann og vind, har dette ført til historisk høye priser på all energiproduksjon. For å kunne dekke etterspørselen på kort sikt har man i Europa bl.a. vært nødt til å fyre opp igjen gammel fossil-basert kraftproduksjon, som hverken er fornybar eller CO2-fri. I tillegg til økt forurensing har dette i seg selv økt etterspørselen etter opprinnelsesgarantier fra fornybar kraftproduksjon, noe som har ført til at prisene har steget med flere hundre prosent.

VENI Metering ser at dette på kort sikt kan bli en stor utfordring, både i form av økte CO2-utslipp og svært høye priser på garantier fra fornybar kraftproduksjon. Vi mener derfor at det nå er riktig å støtte opp ikke bare om fornybar produksjon, men også annen produksjon som ikke slipper ut CO2.

VENI Metering tilbyr derfor to typer Opprinnelsesgarantier
100% Fornybar – helt grønn kraftproduksjon.
CO2-fri – Delvis fornybar, inneholder også kjernekraft.

Ta kontakt med kundeservice på 32 24 22 30 eller send en mail til post@venimetering.no ved spørsmål eller bestilling.

Sikrer energi til din bedrift